Vítam Vás na mojej stránke.

Ak cítite potrebu zmeniť informačný systém vo svojej firme, ste tu správne.

Z mojej skúsenosti v oblasti pekárstva a cukrárstva viem, že značná časť Vás nekladie veľký dôraz na informačný systém svojej firmy. Ale...

Myslím si, že nastal čas aby aj do tohto odvetvia vstúpili nové technologické postupy pre vedenie agendy firmy.

Ponúkam Vám zavedenie informačného systému do Vašej firmy. Základom je programové vybavenie odbytu, fakturácie, skladového hospodárstva a výroby.